پیشنهاد و یا انتقادی دارید ، از این که می خواهید مطرح کنید سپاس گزاریم

ما همیشه با دید مثبتی به پیشنهاد و انتقادات کاربرانمان نگاه کرده ایم ، ما می دانیم کسب و کار موفق برای ساختن آینده ایی بهتر باید به کاربرانش گوش دهد و برای آنها بهترین راه حل ها و پیشنهاد را آماده کند . همین شده که یکی از ارزش های به ایده توجه و اهمیت دادن به پیشنهادات و انتقاداتی است که به شرکت وارد می شود. مطمئن باشید ما به کاربرانمان بی تفاوت نیستیم و پذیرش پیشنهادات و انتقادات را یک وظیفه می دانیم.

حال اگر هر پیشنهاد و یا انتقادی همین حالا آن را برای ما ارسال کنید