همراه با شما تا رسیدن به موفقیت

به ایده یک آکادمی تخصصی در حوزه تکنولوژی و کارآفرینی می باشد. مهمترین وظیفه به ایده ارائه آموزش های تخصصی به صورت «حضوری» و «غیرحضوری» در راستای توانمندسازی علاقمندان به مباحث فنی ، مدیران و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ های ایرانی می باشد.

دوره های آموزشی
مكان گيرنده"
سطح پیشرفته
آموزش
 • حضوری
 • غیر حضوری
دوره جامع کسب و کار هوشمند"
سطح پیشرفته
آموزش
 • حضوری
 • غیر حضوری
دوره جامع مدرسان هوشمند"
سطح پیشرفته
آموزش
 • حضوری
 • غیر حضوری
1.900.000 تومان
آموزش طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی با وردپرس و ووکامرس"
سطح پیشرفته
آموزش
 • حضوری
 • غیر حضوری
ورود هوشمندانه به دنیای کسب و کار اینترنتی"
سطح پیشرفته
آموزش
 • حضوری
 • غیر حضوری
49.000 تومان 19.000 تومان
ورود هوشمندانه به دنیای برنامه نویسی ؛ انتخاب زبان و بازارکار"
سطح پیشرفته
آموزش
 • حضوری
 • غیر حضوری
49.000 تومان

ما در به ایده بر این باور هستیم که آموزش تئوری و دانشگاهی به تنهایی نمی تواند مهارت های تخصصی را در افراد ایجاد و تقویت کند. بر همین أساس ما از مدرسان و اساتید دانشگاهی استفاده نمی کنیم، بلکه از منتورها و مربیان حرفه ای در رویدادهای آموزشی بهره می بریم.

ما در به ایده بر این باور هستیم که آموزش تئوری و دانشگاهی به تنهایی نمی تواند مهارت های تخصصی را در افراد ایجاد و تقویت کند. بر همین أساس ما از مدرسان و اساتید دانشگاهی استفاده نمی کنیم، بلکه از منتورها و مربیان حرفه ای در رویدادهای آموزشی بهره می بریم.

ما در به ایده بر این باور هستیم که آموزش تئوری و دانشگاهی به تنهایی نمی تواند مهارت های تخصصی را در افراد ایجاد و تقویت کند. بر همین أساس ما از مدرسان و اساتید دانشگاهی استفاده نمی کنیم، بلکه از منتورها و مربیان حرفه ای در رویدادهای آموزشی بهره می بریم.